Siedemnasty  raz   odbyły się w naszym mieście eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU KRASOMÓWCZEGO. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym. Brali w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Uczestnicy konkursu przygotowywali do zaprezentowania  tematy związane z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu. Opowiadali oni, min. o swoich miejscowościach, miejscach pamięci związanych z walkami o niepodległość, przeżyciach ludzi z okresu okupacji, o swojej szkole i nauczycielach, o wycieczkach do ciekawych miejscowości, o ludziach związanych z naszym miastem i Wielkopolską oraz o zabytkach.

Miłośników jazdy rowerem i ekologicznego życia zapraszamy do udziału w imprezie. Szczegóły na plakacie.

Ostrów Wielkopolski dołączył do miast, które korzystają z rozwiązań mobilnych. Aplikacja mobilna „Ostrów Wielkopolski" to bezpłatny przewodnik zarówno dla mieszkańców, jak i dla odwiedzających Ostrów.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK Na szlakach niepodległości

 Odznaka Na szlakach niepodległości została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na wniosek Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że: