Blue Flower

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kolejowa przygoda”, organizowanym przez Zarząd Główny PTTK Komisję Środowiskową oraz Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Regulamin

Uprzejmie informujemy o możliwości zakupu znaczków członkowskich PTTK na rok 2021. Znaczek normalny: 65 zł., ulgowy: 40 zł., ulgowy młodzieżowy: 30 zł.

Informujemy, że biuro PTTK jest normalnie czynne w nowej siedzibie przy ul. Raszkowskiej 23 i znaczki można zakupić osobiście z zachowaniem środków ostrożności związku z panującą epidemią.

To kolejny rok, w którym Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim odnawia szlaki turystyczne w Południowej Wielkopolsce. W tym roku prace znakarskie na szlakach rowerowych prowadzono na terenie miasta Ostrów Wielkopolski, gmin Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Przygodzice, Odolanów i Sośnie. Środki na prace ostrowski oddział PTTK uzyskał z Samorządu Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą: „Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego”: Nazwa zadania: „Odnowienie szlaków rowerowych i infrastruktury turystycznej w mieście Ostrów Wielkopolski, gminach Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Raszków, Przygodzice, Odolanów i Sośnie będące uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej wchodzącej w skład WSSR. Odnowienie odcinka południowego TTR w granicach przebiegu w powiecie ostrowskim”.

Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze biuro naszego oddziału zostało przeniesione do budynku przy ulicy Raszkowskiej 23.

Ukazał się kolejny numer "Na południu Wielkopolski". W nim między innymi zdjęcia Motyli Marysi, artykuły o artyście z południowej Wielkopolski, kościołach protestanckich w naszej okolicy, granicy na Prośnie, rodzinie Bogusławskich z Sobótki, dawnym Technikum Kolejowym, twórcy ostrowskiej kolei powiatowej, Gorzycach Wielkich i odolanowskim "Nepomuku". Pismo dostępne w ostrowskim PTTK.