Święto Roweru w tym roku zostało połączone z V Pieszo Rowerowym Rajdem Rajdem Loretański.  Szczegóły na plakacie.

http://www.moszczanka.osw.pl/Aktualno%C5%9Bci/Zapraszamynadorocznyrajd/tabid/3301/language/pl-PL/Default.aspx

  

Ostrowski Oddział PTTK otrzymał w 2021 roku dotację na prace znakarskie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach zadania pod nazwą „Odnowienie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych. W tym odnowienie odcinka TTR - odcinka południowego w granicach przebiegu w powiecie ostrzeszowskim i kępińskim w Paśmie Wzgórz Ostrzeszowskim z najwyższym wzniesieniem Wielkopolski – Kobylej Góry ( 284 m. n.p.m. ).”

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kolejowa przygoda”, organizowanym przez Zarząd Główny PTTK Komisję Środowiskową oraz Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Regulamin

W związku z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy Urząd Miasta wydał przewodnik pod nazwą:

https://umostrow.pl/przewodnik-ostrowskie-slady-krzysztofa-komedy.html.

Zapraszamy do lektury.

 

Uprzejmie informujemy o możliwości zakupu znaczków członkowskich PTTK na rok 2021. Znaczek normalny: 65 zł., ulgowy: 40 zł., ulgowy młodzieżowy: 30 zł.

Informujemy, że biuro PTTK jest normalnie czynne w nowej siedzibie przy ul. Raszkowskiej 23 i znaczki można zakupić osobiście z zachowaniem środków ostrożności związku z panującą epidemią.

W związku z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy Urząd Miasta wydał przewodnik pod nazwą: https://umostrow.pl/przewodnik-ostrowskie-slady-krzysztofa-komedy.html . Zapraszamy do lektury.
Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze biuro naszego oddziału zostało przeniesione do budynku przy ulicy Raszkowskiej 23.