Blue Flower

Święto Roweru w tym roku zostało połączone z V Pieszo Rowerowym Rajdem Rajdem Loretański.  Szczegóły na plakacie.

http://www.moszczanka.osw.pl/Aktualno%C5%9Bci/Zapraszamynadorocznyrajd/tabid/3301/language/pl-PL/Default.aspx