Święto Roweru w tym roku zostało połączone z V Pieszo Rowerowym Rajdem Rajdem Loretański.  Szczegóły na plakacie.

http://www.moszczanka.osw.pl/Aktualno%C5%9Bci/Zapraszamynadorocznyrajd/tabid/3301/language/pl-PL/Default.aspx

  

W związku z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy Urząd Miasta wydał przewodnik pod nazwą: https://umostrow.pl/przewodnik-ostrowskie-slady-krzysztofa-komedy.html . Zapraszamy do lektury.
Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze biuro naszego oddziału zostało przeniesione do budynku przy ulicy Raszkowskiej 23.