Data: 1 – 5 maja

Miejsce: Wielkopolska i Opolskie

Organizator: Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl - 1977”

Zasięg: ogólnopolski

Baza noclegowa znajdować się będzie w SSM w Pokrzywnej http://schronisko.pokrzywna.prv.pl/

Uwaga! Brak dotowanych miejsc w rajdzie. Możliwe uczestnictwo za pełną odpłatnością ( należy dodać 50 zł do wpisowego) . Komandor rajdu Marian Wawrzyniak nr tel. 519 125 688 i Krzysztof Pietrzak.

Regulamin rajdu.

Karta zgłoszenia.