Data: 1 – 5 maja

Miejsce: Wielkopolska i Opolskie

Organizator: Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl - 1977”

Zasięg: ogólnopolski

Baza noclegowa znajdować się będzie w SSM w Pokrzywnej http://schronisko.pokrzywna.prv.pl/

Uwaga! Brak dotowanych miejsc w rajdzie. Możliwe uczestnictwo za pełną odpłatnością ( należy dodać 50 zł do wpisowego) . Komandor rajdu Marian Wawrzyniak nr tel. 519 125 688 i Krzysztof Pietrzak.

Regulamin rajdu.

Karta zgłoszenia.

                                                                                    

Od kilku lat oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim odnawia szlaki turystyczne w Południowej Wielkopolsce. W tym roku prace znakarskie na szlakach rowerowych prowadzono na terenie gmin Ostrów...
ZAPRASZAMY PONOWNIE NA SPACERY PO OSTROWSKIM TRAKCIE KULTURY Z PRZEWODNIKIEM PTTK w 2019 r. Punkt Informacji Turystycznej zaprasza w 2019 r. do zwiedzania Ostrowskiego Traktu Kultury z przewodnikiem...