Data: 7-9 września

Miejsce: Antonin

Organizator: Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 Zasięg: ogólnopolski

UWAGA! BRAK MIEJSC NA ŁÓŻKACH NA TRASACH WIELODNIOWYCH !!!!

Regulamin

Karta zgłoszeń