Data: 16 czerwca

Miejsce: Bilczew (Ołobok) – Piwonice ( Prosna)

Organizator: Klub Kajakowy PTTK „Pelikany” 

 

Zasięg: lokalny