W sobotę 16 września na terenie Skrzebowej, Moszczanki i Bieganina (gmina Raszków) odbędzie się rajd pieszo-rowerowy, będący podsumowaniem działań w ramach projektu „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”. Podczas rajdu można będzie wziąć udział w queście pieszym bądź rowerowym – ten drugi zostanie zaprezentowany po raz pierwszy, ponieważ jest jednym z efektów tegorocznej edycji działań projektowych.

Podczas imprezy promowana będzie także publikacja podsumowująca projekt – znajdą się w niej opisy kaplic i dzwonnic loretańskich w Polsce wraz ze zdjęciami z ogłaszanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa konkursów fotograficznych. Start przy kościele w Skrzebowej w godz. 10.00-12.00 - udział jest bezpłatny i kończy się posiłkiem turystycznym. Szczegóły na temat uczestnictwa w rajdzie znajdują się na stronie internetowej www.loreto.osw.pl .

Rajd jest jednym z wydarzeń Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku zostały ogłoszone przez Radę Europy pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Poprzez tak sformułowany temat organizatorzy podkreślają, że dziedzictwo kulturowe jest świadectwem tego, jak żyły wcześniejsze pokolenia oraz tego, że działalność człowieka, jego zwyczaje, wiedza - miały wpływ na kształt obecnego krajobrazu. Chcą pokazać pejzaż tradycyjny dla danego miejsca, piękno miast, wsi oraz przyrody.  

Impreza jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

 

 

W związku z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy Urząd Miasta wydał przewodnik pod nazwą: https://umostrow.pl/przewodnik-ostrowskie-slady-krzysztofa-komedy.html . Zapraszamy do lektury.
Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze biuro naszego oddziału zostało przeniesione do budynku przy ulicy Raszkowskiej 23.