Blue Flower

Śladami Republiki Ostrowskiej

     Szkolne Koło Korczakowskie pod opieką p. Marty Mydlak i Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK  działające przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim zrealizowały  projekt ze środków pozyskanych z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Korczakowskie Kręgi Wolności pod hasłem „Śladami Republiki Ostrowskiej”.

     Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do wielkiego świętowania oraz ukazania uczniom nie tak odległej historii naszego kraju . W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp.  zrealizowany został projekt „Śladami Republiki Ostrowskiej”, w którym wzięli udział uczniowie z ostrowskiej szkoły oraz  zaproszeni  goście, którzy przyjechali  z Kalisza i Borzęciczek. Wszyscy uczestnicy tego spotkania zapoznali się z historią i wydarzeniami Republiki Ostrowskiej oraz przebiegu Powstania Wielkopolskiego na terenie miasta. Poznali również inne wydarzenia, które miały tu miejsce, aż  po dzień dzisiejszy.  W tym szczególnym  spotkaniu  Wielkopolskiego Kręgu Korczakowskiego wzięło udział 24 uczniów wraz z opiekunami. Podczas dwudniowego spotkania ( 9-10 listopada 2018 r.)  wszyscy uczestnicy odbyli pieszy rajd ulicami miasta, podczas którego usłyszeli różne legendy, między innymi  o powstaniu Ostrowa Wielkopolskiego,  ujrzeli zabytkowe miejsca, place, budynki, pomniki, które ściśle wiążą się z ważnymi dla historii naszego miasta i regionu wydarzeniami.  Wycieczkę po mieście prowadził ostrowski przewodnik PTTK p. Maciej,  który swoją ogromną wiedzę o Ostrowie Wielkopolskim przekazał w sposób bardzo ciekawy i interesujący. Uczestnicy spaceru stwierdzili, że był on pełen emocji , a wrażenia jeszcze długo po nim pozostaną w ich pamięci. Dziękujemy serdecznie – uczestnicy spotkania.