Blue Flower

 

Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową i Kołem Przewodników.

Regulamin konkursu przesłano do  młodzieży szkolnej z południowej Wielkopolski.

Celem konkursu było:

1.    Zainteresowanie historią regionu, a w szczególności historią „małej Ojczyzny”.

2.    Pogłębienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ludziach w nim uczestniczących oraz o jego przebiegu na terenie południowej Wielkopolski.

3.    Kształtowanie postaw patriotycznych.

Przedmiotem konkursu była prezentacja multimedialna, o maksymalnym czasie trwania 15 minut, poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w okolicy najbliższej miejscu zamieszkania bądź nauki uczestnika konkursu. Tematem prezentacji mogła być także postać członka rodziny, uczestniczącego w Powstaniu.

Na konkurs przesłano prezentacje ze szkół powiatu ostrowskiego oraz dwie z powiatu krotoszyńskiego  przygotowane przez 26 uczniów.

 

Jury w składzie: Jadwiga i Krystian Niełacni

                           Edmund Radziszewski

                           Maria Szubert-Kornaszewska

 

                           oceniając:

 

·         rzetelność historyczną,

·         zaprezentowanie wydarzeń, postaci związanych z najbliższą   

                     okolicą  uczestnika konkursu,

·         czas trwania prezentacji,

·         oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

 

 Przyznało następujące miejsca:

 

w kategorii szkół podstawowych- klasy VII:

 

I miejsce –Julii i Milenie Bartoszek z Zespołu Szkół w Sieroszewicach

II miejsce – Kindze Goryniak i Agacie Strzelec z Zespołu Szkół   

                   w Sieroszewicach

trzy równorzędne  III miejsca:

·         Wiktorii Frąckowiak ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

·         Weronice Pajek, Wiktorii Pajek i Adrianowi Wronce z Zespołu Szkół w Sieroszewicach

·         Maciejowi Siedleckiemu z Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim

dwa równorzędne IV miejsce:

  • Kamilowi Dolacie z Zespołu Szkół w Sieroszewicach
  • Dominice Domańskiej i  Julicie Mazur z Zespołu Szkół

     w Sieroszewicach

·         V miejsce – Oliwii Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie

w kategorii klas gimnazjalnych:

dwa równorzędne I miejsca

·         Martynie Binek z Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim

·         Pawłowi Majowi z Zespołu Szkół      w Sieroszewicach

II miejsce – Agacie Malarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie  

                   Wielkopolskim

trzy równorzędne  III miejsca:

  • Klońskiej Aleksandrze ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
  • Zofii Kucharskiej ze  Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w   Nowych Skalmierzycach
  • Weronice Krenz, Weronice Łacinie i Marice Wojtczak z Zespołu Szkół w Sieroszewicach

IV miejsce – Konradowi Owczarkowi z Zespołu Szkół  w Sieroszewicach

V miejsce – Bartoszowi Grzesiakowi i Konradowi Walczakowi z Zespołu  

                    Szkół  w Sieroszewicach

wyróżnienie – Antoninie Szyszko ze Szkoły Podstawowej nr 14

                       w Ostrowie Wielkopolskim

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 

wyróżnienie – Kacprowi Przybył z II LO im. Władysława Reymonta

                        w Ostrowie Wielkopolskim

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK,  Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gminę Sieroszewice, Miasto Sulmierzyce oraz materiały promocyjne z  Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego z Poznania, z Gminy i Miasta Grabów, Gminy i Miasta Mikstat oraz z Gminy Rozdrażew.

Nauczyciele oraz fundatorzy nagród otrzymali podziękowania.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 8 maja w Szkole Podstawowej nr 14

w Ostrowie Wielkopolskim. Miało ono uroczysty charakter, w który wprowadzili  uczniowie szkoły, wykonując  patriotyczne pieśni. Prowadząca uroczystość przeczytała fragmenty wierszy poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu.

Po odczytaniu protokołu jury i wręczeniu nagród zaprezentowane zostały 3 najlepsze prace nadesłane na konkurs. Następne wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

                                             Maria Szubert - Kornaszewska