Data: 19 września

Miejsce: Skrzebowa - Moszczanka

Organizator: Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl - 1977” / Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowie Wielkopolskim

Zasięg: lokalny

Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze biuro naszego oddziału zostało przeniesione do budynku przy ulicy Raszkowskiej 23.
Od kilku lat oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim odnawia szlaki turystyczne w Południowej Wielkopolsce. W tym roku prace znakarskie na szlakach rowerowych prowadzono na terenie gmin Ostrów...