Siedemnasty  raz   odbyły się w naszym mieście eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU KRASOMÓWCZEGO. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym. Brali w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Uczestnicy konkursu przygotowywali do zaprezentowania  tematy związane z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu. Opowiadali oni, min. o swoich miejscowościach, miejscach pamięci związanych z walkami o niepodległość, przeżyciach ludzi z okresu okupacji, o swojej szkole i nauczycielach, o wycieczkach do ciekawych miejscowości, o ludziach związanych z naszym miastem i Wielkopolską oraz o zabytkach.

Eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie  III Liceum Ogólnokształcącego  w Ostrowie Wielkopolskim. Wystąpienia krasomówców oceniało jury w składzie: Violetta Krykwińska – polonistka, Maria Świtała - Jarnecka - polonistka,  Maria Szubert – Kornaszewska – przewodnik i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w ostrowskim oddziale PTTK. Jurorzy zwracali uwagę na: bogactwo języka i jego barwność, płynność oraz poprawność wyrażania się, zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, płynność oraz poprawność wyrażania się, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami i przyznali następujące miejsca:

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 I miejsce – ŁUKASZOWI SZUKALSKIEMU z I LO im.  Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Teresa Duczmal)

dwa równorzędne II miejsca -  ALEKSANDRZE BACHORSKIEJ z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Danuta Nowak) i WERONICE BURSZTYNOWICZ z I LO im.  Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Teresa Duczmal)

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce -  ZUZANNIE MARCINIAK ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

II miejsce – MAGDALENIE WALCZAK (szkoła j.w.)

dwa równorzędne III miejsca – JULII KĘDZIERSKIEJ I  PAULINIE WCZESNEJ (szkoła j.w.)

W/w uczniów przygotowała Donata Pankowiak.

 

w kategorii szkół podstawowych:

trzy równorzędne I miejsca – ANTONINIE GRABARZ ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek), TYMOTEUSZOWI  MATUSZCZAKOWI ze  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku (nauczyciel Urszula Adrian), MAŁGORZACIE RYBAK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska)

 

trzy równorzędne II miejsca – WIKTORII JAROSIK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek), JAKUBOWI MAZURKOWI ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Lipskiego w Szczurach (nauczyciel Violetta Guźla), DOMINICE MYZI ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska)

 

dwa równorzędne III miejsca – TOMASZOWI KUŁTONOWI  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu (nauczyciel Elżbieta Nowak), KACPROWI SZCZEPANIAKOWI ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska)

 

Gratulujemy uczniom oraz  nauczycielom , gdyż jest to trudny konkurs, wymagający wielu umiejętności i zaprezentowania tematu w ściśle określonym przedziale czasowym, z tolerancją do 30 sekund.

 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,  nagrody i upominki ufundowane przez Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim a nauczyciele podziękowania i materiały informacyjne o powiecie ostrowskim.

Kolejny etap eliminacji odbędzie się 20.10.2017 r. w Poznaniu. Dwóch najlepszych krasomówców z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować Wielkopolskę na finale ogólnopolskim. W poprzednich edycjach  konkursu tymi reprezentantami byli  uczniowie z naszego powiatu i odnosili sukcesy  na szczeblu ogólnopolskim.

Życzymy im kolejny raz powodzenia.