55 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” 2016

Jesie+ä Chopinowska 2016 znaczek

55 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”

Antonin 9-11 września 2016

REGULAMIN

Organizator rajdu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

przy współudziale:

—    Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

—    Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

—    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

—    Centrum Kultury w Kaliszu – „Pałac Myśliwski” w Antoninie

—    Nadleśnictwa Antonin

—    Gminy Przygodzice

—    Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

Kierownictwo

Komandor — JÓZEF FIEREK

Sekretarz — KRYSTYNA JAROSIK

Skarbnik — MARIA LEPAKOWSKA

Kierownik mety — GRZEGORZ WĘGRZYNEK

Cele rajdu

—    upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie

—    rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

—    stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji

—    realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”

—    uczczenie Roku Krajoznawstwa Polskiego

Uczestnictwo

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Za drużynę uważa się zespół liczący co najmniej 5 osób. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Do udziału w rajdzie zapraszamy również niepełnosprawnych oraz rodziny.

Zgłoszenie uczestnictwa, z podaniem numeru wybranej trasy, należy dokonać na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddziału PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. nr 9, tel., fax 62-736-2817) — osobiście w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku 10.00–16.00) lub za pośrednictwem poczty, również elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).

Członkowie PTTK wpisują na karcie numer legitymacji (legitymacja jest ważna z opłaconą składką za rok 2016).

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane

— na trasy jednodniowe do dnia 8 września

— na trasy wielodniowe do dnia 7 września

 

Zgłoszenia po terminie nie gwarantują przyjęcia na wybraną trasę oraz otrzymania wszystkich świadczeń na mecie rajdu. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń, opłacenie wpisowego i przekazanie karty zgłoszenia.

Wpisowe

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy wpłacić wpisowe na konto Oddziału PTTK – BZ WBK SA Oddział w Ostrowie Wlkp., nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z dopiskiem „55 Jesień Chopinowska”. Dowód wpłaty należy okazać na starcie. Przy zgłoszeniach osobistych wpisowe należy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK.

 

Wysokość wpisowego

 

 

Trasy

 

1-dniowe

2-dniowe 3-dniowe
z własnym  śpiworem z pościelą z własnym

śpiworem

z pościelą
– młodzież szkolna zrzeszona

w PTTK, opiekunowie,

przodownicy, przewodnicy

– młodzież szkolna nie zrzeszona

– dorośli członkowie PTTK

– inni uczestnicy nie zrzeszeni

w PTTK

 

 

6,00

8,00

10,00

 

15,00

 

 

20,00

23,00

35,00

 

38,00

 

 

35,00

40,00

50,00

 

55,00

 

 

30,00

35,00

40,00

 

45,00

 

 

55.00

60,00

65,00

 

70,00

 

Dostępność noclegu należy uzgodnić z organizatorem rajdu.

Opiekunowie grup młodzieżowych są zwolnieni od wpisowego (jeden opiekun dla 10-osobowego zespołu); wnosi jedynie dodatkowe opłaty za noclegi. Jesteśmy partnerami programu: „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Karta Duża Rodziny 3+” i „Ostrowska Karta Seniora”.

Organizator zapewnia

—    znaczek rajdowy

—    posiłek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na mecie rajdu

—    noclegi na trasach wielodniowych w stanicy „Biały Jeleń” w Mojej Woli z użyciem własnych śpiworów  lub pościeli ośrodka

—    udział w koncercie

—    potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne

—    udział w konkursach krajoznawczo-turystycznych z nagrodami (oddzielnie konkursy dla najmłodszych)

—    udział w konkursie strzeleckim dla przedstawicieli drużyn

—    udział w oddzielnie nagradzanych konkursach indywidualnych na trasach wielodniowych

—    bezpłatny dojazd na miejsca startu tras jednodniowych

—    bezpłatny powrót do Ostrowa autokarem po koncercie

—    ubezpieczenie NNW uczestników będących członkami PTTK (ważne legitymacje).

Autobusy będą podstawione na parkingu przy markecie „Kaufland”. Wejście i wjazd od strony ul. Wojska Polskiego.

Obowiązki uczestników

—    Przestrzegania „Karty Turysty”

—    Posiadania apteczki przez drużynę i udzielania sobie wzajemnej pomocy

—    Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i zabytków oraz przeciwpożarowych

—    Respektowania zarządzeń organizatora

Zakończenie rajdu

Meta rajdu będzie czynna w Antoninie, w parku koło pałacu myśliwskiego, w godzinach od 10.00 do 13.00. Drużyny winny zgłosić się na mecie w godzinach od 11.30 do 12.30.

O godzinie 13.00 w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie zostanie odprawiona msza św. dla uczestników rajdu. W godzinach od 12.15 do 12.45 istnieje możliwość zwiedzenia kościoła z przewodnikiem.

Uroczystość zakończenia rajdu nastąpi o godzinie 14.00, a o godzinie 15.00 odbędzie się w pałacu

rajdowy koncert „Od Chopina do Gershwina”

Postanowienia końcowe

Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty uczestników nie będących członkami PTTK ponoszą uczestnicy lub organizacje zgłaszające. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje zgłaszające. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Nagrody dla zwycięzców konkursów będą wręczane wyłącznie podczas uroczystości zakończenia rajdu, nieodebrane przepadają. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśnione w sekretariacie rajdu lub przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim w przypadku odwołania pisemnego.

Trasy rajdowe

 

Piesza dwudniowa

 1. Koncertu f-moll

Leśniczówka Wisławka – Uciechów – dolina Baryczy – Smugi – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (21 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Mariak – Granowiec (9 km)

Trasa z elementami geocachingu – gry terenowej z wykorzystaniem GPS.

Start w sobotę 10 września o godz. 8.00 na przystanku przy leśniczówce Wisławka (kierunek do Sulmierzyc). Odjazd z Ostrowa o godz. 7.20, z przystanku autobusów prywatnych przy ul. Dworcowej (dawny PKS).

Piesze jednodniowe

 1. Nokturnu Es-dur

Ostrów-Zębców – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Kociemba – Antonin (20 km)

Trasa Nordic Walking dla turystów z odpowiednią kondycją.

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.00 przy Szkole Podstawowej nr 6.

 

 1. Etiudy c-moll

Czarnylas – Ludwików – rezerwat Wydymacz – Antonin (10 km, pieszy szlak czerwony).

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.40 na parkingu przy Zespole Szkół w Czarnymlesie. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Ballady g-moll

Tarchalskie – pomnik F. Radziwiłła – rez. Wydymacz – Antonin (8 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 9.00 na przystanku w Tarchalskich. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Scherza b-moll

Chynowa – Kolonia Klady – tartak Antonin – pomnik F. Radziwiłła – rezerwat  Wydymacz – Antonin (11 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy kościele w Chynowej. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Sonaty h-moll

Spacerkiem po Antoninie (5 km)

Trasa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, możliwa do przebycia wózkami.

Start w niedzielę 11 września o godz. 9.00 na parkingu koło pałacu. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem nisko-podłogowym organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

Rowerowa dwuipółdniowa

 1. Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Raczyce – Uciechów – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (38 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Czesławice – Stara Huta – Kuźnica Czeszycka – Czeszyce – Czatkowice – Duchowo – Milicz – Wierzchowice – Krośnice – Police – Żeleźniki – Brzostowo – Grabownica – Suliradzice – Konradów – Dobrzec – Moja Wola (65 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km)

Start w piątek 9 września o godz. 15.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego.

Rowerowa dwudniowa

 1. Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Nabyszyce – Kuroch – Chwaliszew – kurhany w lesie Smoszew – Sulmierzyce – Kolęda – Bartniki – Wróbliniec – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (55 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km)

Start w sobotę 10 września o godz. 9.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego.

Rowerowe jednodniowe

 1. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Dębnica – Antonin (18 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy Litexie-Lubawie, ul. Staroprzygodzka.

 

 1. Ostrów Wlkp. – Sadowie – Westrza – Strzyżew – Kotłów – Mikstat – Antonin (33 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy Tesco, ul. ks. Majorka.

Dowolne piesze, rowerowe i konne

po uprzednim zgłoszeniu trasy u organizatora rajdu.

 

Do zobaczenia na trasach rajdu!

 

ostrow-wielkopolski.pttk.pl

IV Tour de Bicykl 2016

Znaczek Tour de Bicykl 2016IV Tour de Bicykl 2016 odbył się w dniach od 1 – 3 lipca 2016 roku. Bazą noclegową była Przystań Eskapada w Grabowie nad Prosną i stanica harcerska. Oto sprawozdanie z rajdu i kilka zdjęć z tras i bazy.

Sprawozdanie Tour de Bicykl 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4Tour de Bicykl 2 021IMG_6945

Przebieg trasy 2 lipca (sobota) i godziny posiłków w folderze Trasy Tour de Bicykl 2016.

Trasy

Tour de Bicykl 2016 – karta zgłoszenia

Tour de Bicykli 2016 – regulamin

Tour de Bicykli 2016 – regulamin

KARTA STARTOWA

.

Klubowa czerwcówka.

        W  dniach 9-12 czerwca grupa klubowiczów odbyła wycieczke po Wzgórzach Trzebnickich. Na ich trasie znalazły sie takie miejscowości jak Kobylin – Jutrosin – Zmigródek  – Żmigród – Trzebnica – Oborniki Śląskie – Brzeg Dolny – Prusice – Milicz i Sulmierzyce. Oto kilka zdjęć z tego wyjazdu.

Trzebnica 9.06-12.06.16 019Trzebnica 9.06-12.06.16 050Trzebnica 9.06-12.06.16 085Trzebnica 9.06-12.06.16 158Trzebnica 9.06-12.06.16 187Trzebnica 9.06-12.06.16 230 Trzebnica 9.06-12.06.16 247Trzebnica 9.06-12.06.16 256Trzebnica 9.06-12.06.16 264Trzebnica 9.06-12.06.16 271Trzebnica 9.06-12.06.16 280Trzebnica 9.06-12.06.16 303Trzebnica 9.06-12.06.16 326Trzebnica 9.06-12.06.16 337Trzebnica 9.06-12.06.16 391

Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

fotokonkurs2016_plakat2Uchwałą Nr 1987/2016 z dnia 13 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 3. edycję Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i aktywnego wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji, tych turystycznych, przyrodniczych i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii:

 • Zabytkowe obiekty – zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i  nieruchome  (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty;
 • Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże;
 • Wydarzenia – zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.

Co ważne – do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane w okresie 13.05.2014 r.-29.07.2016 r., a więc nie wcześniej niż 2 lat wstecz od jego ogłoszenia.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Kapitułę, w skład której wchodzą:

 • Tomasz Wiktor – Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Ewa Przydrożny – Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
 • Andrzej Kaleniewicz – Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Wielkopolskiego,
 • Jerzy Sznajder – fotograf, organizator Wiosennych Plenerów Fotograficznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; Wiceprezes PTTK o/ Konin; Autor zdjęć do przewodników i albumów o tematyce turystycznej,
 • Zbigniew Szmidt – fotograf; Członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych; Autor tekstów i zdjęć do przewodników o Wielkopolsce.

Dla laureatów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 15.000 zł (suma nagród we wszystkich konkursowych kategoriach):
a) I nagroda – 2.500 zł,
b) II nagroda – 1.500 zł,
c) III nagroda – 1.000 zł.

Prace konkursowe, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy składać do dnia 29 lipca 2016 r. za pośrednictwem modułu dostępnego pod adresem:https://box.umww.pl/u/d/7c488368b0/.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – tel. +48 61 626 68 59/55, e-mail: turystyka@umww.pl.

Rowery za kilometry

Rower_Pomaga_2016_Ostrow_Wlk-463x650Coś dla nas!

Ostrów Wielkopolski przystąpił do akcji edukacyjnej Fundacji Ekologicznej ARKA Rower Pomaga. Jeśli jeździsz na rowerze i dbasz o środowisko – ta akcja jest dla Ciebie. Jak to działa? Wsiadasz na rower i wpisujesz wpisane przez siebie kilometry na stronie internetowej rowerpomaga.pl. 20 tysięcy przejechanych kilometrów to jeden rower dla potrzebujących dzieci. Nasz cel, który należy wybrać na stronie to „JEŻDŻĘ DLA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO”.

Akcja „Rower Pomaga” jest częścią ogólnopolskiej kampanii ekologicznej „Zadbaj o Klimat”. W kampanii promowana jest gospodarka niskoemisyjną i zeroodpadową oraz niskoemisyjny transport rowerowy.

Ubiegłoroczna edycja akcji okazała się sporym sukcesem. Przejechano ponad 120 tysięcy kilometrów, dzięki czemu rozdano 24 rowery.

Zasady akcji są proste – wsiadamy na rower i obliczamy przejechaną odległość. Wchodzimy na stronę internetowąwww.rowerpomaga.pl, gdzie jako cel szczegółowy wybieramy „Jeżdżę dla Ostrowa Wielkopolskiego” oraz wpisujemy imię i nazwisko oraz ilość przejechanych kilometrów. Wynik zostanie dodany do specjalnego licznika kilometrów wraz z wynikami innych ostrowskich rowerzystów.
To bardzo pozytywna akcja. Z jednej strony zachęca do korzystania z rowerów, dzięki czemu dbamy o zdrowie aktywnie spędzając czas, a z drugiej strony pomagamy dzieciom, które o rowerze mogą jedynie pomarzyć. Zachęcam do wzięcia udziału w akcji – im więcej wspólnie przejedziemy kilometrów, tym więcej potrzebujących dzieci otrzyma nowe rowery – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W tej chwili uczestnicy akcji przejechali już ponad 170 tys. km, dzięki czemu 8 nowych rowerów trafi do swoich młodych właścicieli.
Do akcji można zgłaszać trasy rowerowe, które spełniają następujące kryteria: zostały przejechane w 2016 roku, znajdują się na terenie Polski, a długość trasy nie przekracza 300 kilometrów. W przypadku dłuższych tras organizator prosi o kontakt w celu ich weryfikacji.

XXIV TURYSTYCZNY RAJD KOLARSKI „WIOSNA Z BICYKLEM”

Klub Bicykl rajd wiosna z bicyklem- 2016W majowy weekend Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl – 1977“ przy Oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolski zorganizował XXIV Rajd Turystyczny „Wiosna z Bicyklem“. Tym razem ponad 50 uczestników z Ostrowa Wielkopolskiego, Moszczanki, Skrzebowej, Pleszewa, Nowej Wsi Książęcej, Jankowa Przygodzkiego, Oleśnicy, Wrocławia, Legnicy, Gubina, Tarnowa, Inowrocławia i Łodzi zwiedzali Ziemię Wieruszowską i Byczyńską. Bazą noclegową rajdu było Gospodarstwo Agroturystyczne Agrofarma w Chróścinie. Z dala od zgiełku, wśród budzącej się do życia przyrody i zwierząt, które chodziły wsród rajdowiczów można było „naładować akumulatory“. Trasy uczestników Wiosny prowadziły do ciekawych zabytków Wieruszowa, Bolesławca, Chróścina i Byczyny. I tak dotarliśmy między innymi do zamku kazimierzowskiego w Bolesławcu, klasztoru Paulinów w Wieruszowie, w którym przebywał przeor klasztoru Paulinów w Częstochowie, obrońca Jasnej Góry z potopu szwedzkiego Augustyn Kordecki. Rowerzyści dotarli również do grodu rycerskiego w Biskupicach ale przede wszystkim zwiedziliśmy Byczynę. Miasto posiada całkowicie zachowane mury obronne i wspaniałe inne zabytki, które warto zobaczyć. Zwiedziliśmy również eklektyczny pałac w Chróścinie i kaplicę grobową Łopuchinów w kształcie cerkiewki. Łopuchin to rosyjski generał z czasów zaborów, który pilnował granicy na Prośnie, która towarzyszyła nam podczas całego rajdu. Pogoda i rodząca sie przyroda sprawiła, że humory dopisywały. Uczestnicy z żalem po 4 dniach wracali do swoich domów i obowiązków. Serdeczne podziękowanie dla naszego miasta za dotację na tą imprezę. Dzięki niej mogliśmy wzbogacić naszą ofertę. Podziękowania również dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie za przekazane materiały promocyjne.

Wiosna z Bicyklem 01-05 (22) Wiosna z Bicyklem 01-05 (24) Wiosna z Bicyklem 01-05 (77) Wiosna z Bicyklem 01-05 (90) Wiosna z Bicyklem 01-05 (136) Wiosna z Bicyklem 01-05 (161) Wiosna z Bicyklem 30-04 (45)

IMG_6083IMG_6087IMG_6093IMG_6141IMG_6155 IMG_6174 IMG_6197IMG_6221IMG_6239IMG_6236Wiosna z Bicyklem 01-05 (171)Wiosna z Bicyklem 02-05 (135)Wiosna z Bicyklem 02-05 (212)Wiosna z Bicyklem 02-05 (210)

Rajd Papieski 2016

W słoneczny i ciepły dzień 3 kwietnia, 11204382_566192023550491_2126285172482919304_n31 klubowiczów wzięło udział w XII Rajdzie Papieskim organizowanym przez Oddizał PTTK w Pleszewie z metą w Kucharach. Klubowicze jechali trzema grupami: jedna z Ostrowa przez Kalisz Zawodzie – Kościelną Wieś – Kuchary – Sobótka – Ostrów Wielkopolski. Druga ze Skrzebowej przez Sobótkę a Darki z Pleszewa z główną grupą. My z Ostrowa zrobiliśmy ponad 75 km i zwiedzając przy tym Zawodzie w Kaliszu i bunkry z 1939 roku w Kościelnej Wsi, po których oprowadzali nas przedstawiciele Fundacji „Walkiria” z Kalisza. Oto kilka fotek z wyjazdu. Poniżej linki do strony Walkiri i NT „Victoria” z Pleszewa.

http://fundacjawalkiria.cba.pl/index.php/70-cyklisci-z-ostrowa-zdobywaja-przedmoscie-kalisz.html

XII Kolarski Rajd Papieski Pleszew 2016 – YouTube

 

Przed wyjazdem do Kuchar

Na Zawodziu w kaliszu

Przed słupem z figurami Pawła Brylińskiego w Chotowie

Bunkry z 1939 r. w Kościelnej Wsi

Wszyscy razem na mecie w Kucharach

Kabiki

Ostrowski rynek na ścianie galerii Ostrovia

regulamin Papieski 2016 e-mail (1)