Wyjazd na Ślężę i Barda.

W dniach od 13 – 16 października 2016 ( 4 dni) planujemy klubowy wyjazd  rowerami na trasie Wrocław – Sobótka – Ślęża – Bardo. Kto jest chętny na wyjazd proszę o wpłatę  50 zł na poczet noclegów. Baza noclegowa zostanie ustalona po deklaracji uczestników na wyjazd. Wpłata jak zwykle w oddziale PTTK.

Przykład noclegów

http://www.sulistrowice.eu/cennik.html

Noclegi

Noclegi

55 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” 2016

Jesie+ä Chopinowska 2016 znaczek

55 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”

Antonin 9-11 września 2016

REGULAMIN

Organizator rajdu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

przy współudziale:

—    Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

—    Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

—    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

—    Centrum Kultury w Kaliszu – „Pałac Myśliwski” w Antoninie

—    Nadleśnictwa Antonin

—    Gminy Przygodzice

—    Koła PTTK nr 3 przy ZT NSZZP Komendy Pow. Policji

Kierownictwo

Komandor — JÓZEF FIEREK

Sekretarz — KRYSTYNA JAROSIK

Skarbnik — MARIA LEPAKOWSKA

Kierownik mety — GRZEGORZ WĘGRZYNEK

Cele rajdu

—    upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie

—    rozpowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

—    stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji

—    realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”

—    uczczenie Roku Krajoznawstwa Polskiego

Uczestnictwo

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Za drużynę uważa się zespół liczący co najmniej 5 osób. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Do udziału w rajdzie zapraszamy również niepełnosprawnych oraz rodziny.

Zgłoszenie uczestnictwa, z podaniem numeru wybranej trasy, należy dokonać na „karcie uczestnictwa” w biurze Oddziału PTTK, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 (skrytka poczt. nr 9, tel., fax 62-736-2817) — osobiście w godzinach otwarcia biura (od poniedziałku do piątku 10.00–16.00) lub za pośrednictwem poczty, również elektronicznej (pttkostrow@interia.pl).

Członkowie PTTK wpisują na karcie numer legitymacji (legitymacja jest ważna z opłaconą składką za rok 2016).

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane

— na trasy jednodniowe do dnia 8 września

— na trasy wielodniowe do dnia 7 września

 

Zgłoszenia po terminie nie gwarantują przyjęcia na wybraną trasę oraz otrzymania wszystkich świadczeń na mecie rajdu. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń, opłacenie wpisowego i przekazanie karty zgłoszenia.

Wpisowe

Przy zgłoszeniach korespondencyjnych należy wpłacić wpisowe na konto Oddziału PTTK – BZ WBK SA Oddział w Ostrowie Wlkp., nr 56-1090-1160-0000-0000-1600-9520, z dopiskiem „55 Jesień Chopinowska”. Dowód wpłaty należy okazać na starcie. Przy zgłoszeniach osobistych wpisowe należy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK.

 

Wysokość wpisowego

 

 

Trasy

 

1-dniowe

2-dniowe 3-dniowe
z własnym  śpiworem z pościelą z własnym

śpiworem

z pościelą
– młodzież szkolna zrzeszona

w PTTK, opiekunowie,

przodownicy, przewodnicy

– młodzież szkolna nie zrzeszona

– dorośli członkowie PTTK

– inni uczestnicy nie zrzeszeni

w PTTK

 

 

6,00

8,00

10,00

 

15,00

 

 

20,00

23,00

35,00

 

38,00

 

 

35,00

40,00

50,00

 

55,00

 

 

30,00

35,00

40,00

 

45,00

 

 

55.00

60,00

65,00

 

70,00

 

Dostępność noclegu należy uzgodnić z organizatorem rajdu.

Opiekunowie grup młodzieżowych są zwolnieni od wpisowego (jeden opiekun dla 10-osobowego zespołu); wnosi jedynie dodatkowe opłaty za noclegi. Jesteśmy partnerami programu: „Ostrowska Karta Rodziny 3+”, „Karta Duża Rodziny 3+” i „Ostrowska Karta Seniora”.

Organizator zapewnia

—    znaczek rajdowy

—    posiłek turystyczny na trasach wielodniowych (sobota) oraz na mecie rajdu

—    noclegi na trasach wielodniowych w stanicy „Biały Jeleń” w Mojej Woli z użyciem własnych śpiworów  lub pościeli ośrodka

—    udział w koncercie

—    potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne

—    udział w konkursach krajoznawczo-turystycznych z nagrodami (oddzielnie konkursy dla najmłodszych)

—    udział w konkursie strzeleckim dla przedstawicieli drużyn

—    udział w oddzielnie nagradzanych konkursach indywidualnych na trasach wielodniowych

—    bezpłatny dojazd na miejsca startu tras jednodniowych

—    bezpłatny powrót do Ostrowa autokarem po koncercie

—    ubezpieczenie NNW uczestników będących członkami PTTK (ważne legitymacje).

Autobusy będą podstawione na parkingu przy markecie „Kaufland”. Wejście i wjazd od strony ul. Wojska Polskiego.

Obowiązki uczestników

—    Przestrzegania „Karty Turysty”

—    Posiadania apteczki przez drużynę i udzielania sobie wzajemnej pomocy

—    Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i zabytków oraz przeciwpożarowych

—    Respektowania zarządzeń organizatora

Zakończenie rajdu

Meta rajdu będzie czynna w Antoninie, w parku koło pałacu myśliwskiego, w godzinach od 10.00 do 13.00. Drużyny winny zgłosić się na mecie w godzinach od 11.30 do 12.30.

O godzinie 13.00 w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie zostanie odprawiona msza św. dla uczestników rajdu. W godzinach od 12.15 do 12.45 istnieje możliwość zwiedzenia kościoła z przewodnikiem.

Uroczystość zakończenia rajdu nastąpi o godzinie 14.00, a o godzinie 15.00 odbędzie się w pałacu

rajdowy koncert „Od Chopina do Gershwina”

Postanowienia końcowe

Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty uczestników nie będących członkami PTTK ponoszą uczestnicy lub organizacje zgłaszające. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje zgłaszające. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. Nagrody dla zwycięzców konkursów będą wręczane wyłącznie podczas uroczystości zakończenia rajdu, nieodebrane przepadają. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. Ewentualne wątpliwości będą wyjaśnione w sekretariacie rajdu lub przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim w przypadku odwołania pisemnego.

Trasy rajdowe

 

Piesza dwudniowa

 1. Koncertu f-moll

Leśniczówka Wisławka – Uciechów – dolina Baryczy – Smugi – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (21 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Mariak – Granowiec (9 km)

Trasa z elementami geocachingu – gry terenowej z wykorzystaniem GPS.

Start w sobotę 10 września o godz. 8.00 na przystanku przy leśniczówce Wisławka (kierunek do Sulmierzyc). Odjazd z Ostrowa o godz. 7.20, z przystanku autobusów prywatnych przy ul. Dworcowej (dawny PKS).

Piesze jednodniowe

 1. Nokturnu Es-dur

Ostrów-Zębców – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Kociemba – Antonin (20 km)

Trasa Nordic Walking dla turystów z odpowiednią kondycją.

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.00 przy Szkole Podstawowej nr 6.

 

 1. Etiudy c-moll

Czarnylas – Ludwików – rezerwat Wydymacz – Antonin (10 km, pieszy szlak czerwony).

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.40 na parkingu przy Zespole Szkół w Czarnymlesie. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Ballady g-moll

Tarchalskie – pomnik F. Radziwiłła – rez. Wydymacz – Antonin (8 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 9.00 na przystanku w Tarchalskich. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Scherza b-moll

Chynowa – Kolonia Klady – tartak Antonin – pomnik F. Radziwiłła – rezerwat  Wydymacz – Antonin (11 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy kościele w Chynowej. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.00 autobusem organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

 

 1. Sonaty h-moll

Spacerkiem po Antoninie (5 km)

Trasa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, możliwa do przebycia wózkami.

Start w niedzielę 11 września o godz. 9.00 na parkingu koło pałacu. Odjazd z Ostrowa o godz. 8.30 autobusem nisko-podłogowym organizatora, zbiórka na parkingu przy markecie Kaufland.

Rowerowa dwuipółdniowa

 1. Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Raczyce – Uciechów – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (38 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Czesławice – Stara Huta – Kuźnica Czeszycka – Czeszyce – Czatkowice – Duchowo – Milicz – Wierzchowice – Krośnice – Police – Żeleźniki – Brzostowo – Grabownica – Suliradzice – Konradów – Dobrzec – Moja Wola (65 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km)

Start w piątek 9 września o godz. 15.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego.

Rowerowa dwudniowa

 1. Ostrów Wlkp. – Gorzyce Wielkie – Nabyszyce – Kuroch – Chwaliszew – kurhany w lesie Smoszew – Sulmierzyce – Kolęda – Bartniki – Wróbliniec – Bogdaj – Możdżanów – Moja Wola (55 km, nocleg w stanicy Biały Daniel) – Sośnie – Surmin – Kałkowskie – Czarnylas – Ludwików – Antonin (25 km)

Start w sobotę 10 września o godz. 9.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Chłapowskiego.

Rowerowe jednodniowe

 1. Ostrów Wlkp. – Janków Przygodzki – Trzcieliny – Dębnica – Antonin (18 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy Litexie-Lubawie, ul. Staroprzygodzka.

 

 1. Ostrów Wlkp. – Sadowie – Westrza – Strzyżew – Kotłów – Mikstat – Antonin (33 km)

Start w niedzielę 11 września o godz. 8.30 na parkingu przy Tesco, ul. ks. Majorka.

Dowolne piesze, rowerowe i konne

po uprzednim zgłoszeniu trasy u organizatora rajdu.

 

Do zobaczenia na trasach rajdu!

 

ostrow-wielkopolski.pttk.pl

karta ustawa

IV Tour de Bicykl 2016

Znaczek Tour de Bicykl 2016IV Tour de Bicykl 2016 odbył się w dniach od 1 – 3 lipca 2016 roku. Bazą noclegową była Przystań Eskapada w Grabowie nad Prosną i stanica harcerska. Oto sprawozdanie z rajdu i kilka zdjęć z tras i bazy.

Sprawozdanie Tour de Bicykl 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4Tour de Bicykl 2 021IMG_6945

Przebieg trasy 2 lipca (sobota) i godziny posiłków w folderze Trasy Tour de Bicykl 2016.

Trasy

Tour de Bicykl 2016 – karta zgłoszenia

Tour de Bicykli 2016 – regulamin

Tour de Bicykli 2016 – regulamin

KARTA STARTOWA

.

Klubowa czerwcówka.

        W  dniach 9-12 czerwca grupa klubowiczów odbyła wycieczke po Wzgórzach Trzebnickich. Na ich trasie znalazły sie takie miejscowości jak Kobylin – Jutrosin – Zmigródek  – Żmigród – Trzebnica – Oborniki Śląskie – Brzeg Dolny – Prusice – Milicz i Sulmierzyce. Oto kilka zdjęć z tego wyjazdu.

Trzebnica 9.06-12.06.16 019Trzebnica 9.06-12.06.16 050Trzebnica 9.06-12.06.16 085Trzebnica 9.06-12.06.16 158Trzebnica 9.06-12.06.16 187Trzebnica 9.06-12.06.16 230 Trzebnica 9.06-12.06.16 247Trzebnica 9.06-12.06.16 256Trzebnica 9.06-12.06.16 264Trzebnica 9.06-12.06.16 271Trzebnica 9.06-12.06.16 280Trzebnica 9.06-12.06.16 303Trzebnica 9.06-12.06.16 326Trzebnica 9.06-12.06.16 337Trzebnica 9.06-12.06.16 391

Konkurs Fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

fotokonkurs2016_plakat2Uchwałą Nr 1987/2016 z dnia 13 maja 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 3. edycję Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs adresowany jest do szerokiego grona miłośników fotografii i aktywnego wypoczynku wśród wielkopolskich atrakcji, tych turystycznych, przyrodniczych i historyczno-kulturowych. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoją pracę konkursową (zestaw 3 fotografii) do jednej z trzech kategorii:

 • Zabytkowe obiekty – zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i  nieruchome  (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty;
 • Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże;
 • Wydarzenia – zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.

Co ważne – do Konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia wykonane w okresie 13.05.2014 r.-29.07.2016 r., a więc nie wcześniej niż 2 lat wstecz od jego ogłoszenia.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Kapitułę, w skład której wchodzą:

 • Tomasz Wiktor – Przewodniczący Kapituły, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Ewa Przydrożny – Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
 • Andrzej Kaleniewicz – Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Wielkopolskiego,
 • Jerzy Sznajder – fotograf, organizator Wiosennych Plenerów Fotograficznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; Wiceprezes PTTK o/ Konin; Autor zdjęć do przewodników i albumów o tematyce turystycznej,
 • Zbigniew Szmidt – fotograf; Członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych; Autor tekstów i zdjęć do przewodników o Wielkopolsce.

Dla laureatów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 15.000 zł (suma nagród we wszystkich konkursowych kategoriach):
a) I nagroda – 2.500 zł,
b) II nagroda – 1.500 zł,
c) III nagroda – 1.000 zł.

Prace konkursowe, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy składać do dnia 29 lipca 2016 r. za pośrednictwem modułu dostępnego pod adresem:https://box.umww.pl/u/d/7c488368b0/.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – tel. +48 61 626 68 59/55, e-mail: turystyka@umww.pl.